Sary eva fototra

  
  
  
  
  

Fanadiovana lamba

Ny eva fikojana ny lamba dia narafitra araka ny fenitra ISO 3758 nofaritan’ny Organisation Internationale de Normalisation ary niarahana niasa tamin’ny GINETEX (Groupement International pour l’Etiquetage d’Entretien des Textiles) eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.  Ny firenena lehibe dia samy mampihatra ny fenitra araka ny lalàna na an-tsitrapo ka maneho izany amin’ny soratra fotsiny na soratra miampy sary.

Ny eva dia torimarika ho an’ny mpanjifa sy ny mpanadio lamba amin’ny fomba fanadiovana sy fikojana ilay lamba araka ny haro sy karazana kofehy, loko, haingo, ary ny teknika nanenomana ilay lamba. Ny fanarahana sy fanajana ireo torimarika ireo no miantoka ny fahatezan’ny endriny sy bikany ary ny lokony.

Ny eva dia mizara ho sokajy fototra dimy sy milahatra toy izao: fanasana, famotsiana, fanamainana, sy fipasohana any antokatrano, ary fanadiovana ataon'ny matihanina.

Fipasohana 

Ny eva miendrika fera no famantarana raha azo pasohina ilay lamba na tsia. Ny isan’ny teboka ao anatiny no milaza ny fangitra avon’ny mari-panan’ny fera. 

Ny ankamaroan'ny fera, sy ny fitaovana fipasohana amin’ny ankapobeny, dia misy sary mampifandray ny isan’ny teboka (mari-pana) sy ny karazan’ny lamba (kofehy) pasohina, kanefa aleo manaraka izay toromarika lazain’ny eva amin'ny etiketin'ny lamba. Raha tsy misy eva milaza ny fipasohana amin'ny etikety dia tsara kokoa ny miantehitra amin’ny isan’ny teboka (mari-pana) noho ny karazan’ny lamba satria matetika tsy voalaza ny fatran'ny kofehy amin’ny lamba vita amin'ny kofehy mifangaro.

 •  
  Fera mafana mahatratra 200°C.
  Lamba vita amin’ny hasy na lin. Tsara kokoa raha pasohina mbola malana na amandoina ny lamba. Azo atao koa ny mampiasa fera misy entona.
 • Fera antoniny mahatratra 150°C.
  Lamba vita amin'ny volonondry, lasoà, pôliestera, viskôzy. Mampiasa patimoy na fera misy entona, ary tsy tsindriana mafy loatra.
 • Fera malefaka mahatratra 110°C.
  Lamba vita amin'ny pôliakrilika, pôliamida.Mety kokoa raha pasohina amin'ny lafy ratsiny ary tsy amporisihina ny fampiasana fera misy entona
 • Tsy azo pasohina. Manimba ny bikany na ny endriny ny fipasohana azy.
  Lamba vita amin'ny elastana. Ny lamba vita amin'ny pôliestera dia tsy mora miforitra ary tsy mahatanty mafana ka tsy amporisihana ny fipasohana azy.

Toro tsotsotra

  • ny faritra tsy mahatanty hafanana dia pasohina amin’ny lafy ratsiny 
  • mila mitandrina koa amin’ny karazana lamba misy sosony na ny lamba efa miforiporitra hatrany ampihandohana (embossed fabric)


Print Friendly and PDF

PPejy teo aloha: Fanamainana <<  |  >>  Pejy manaraka: Matihanina


Tafasiry

Manasa anao hitafasiry momba ny loha hevitra sy ireo andininy nozaraina teto.   

(*) Ny resaka mivoana, tsy maotina, na maniratsira dia azon'ny tompon'andraikitra eto amin'ny Fanoro esorina. Ilaina kosa anefa ny tsikera mitombina hanatsarana ny aty sy ny bikan'ny takelaka.