Sary eva fototra

  
  
  
  
  

Fanadiovana lamba

Ny eva fikojana ny lamba dia narafitra araka ny fenitra ISO 3758 nofaritan’ny Organisation Internationale de Normalisation ary niarahana niasa tamin’ny GINETEX (Groupement International pour l’Etiquetage d’Entretien des Textiles) eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.  Ny firenena lehibe dia samy mampihatra ny fenitra araka ny lalàna na an-tsitrapo ka maneho izany amin’ny soratra fotsiny na soratra miampy sary.

Ny eva dia torimarika ho an’ny mpanjifa sy ny mpanadio lamba amin’ny fomba fanadiovana sy fikojana ilay lamba araka ny haro sy karazana kofehy, loko, haingo, ary ny teknika nanenomana ilay lamba. Ny fanarahana sy fanajana ireo torimarika ireo no miantoka ny fahatezan’ny endriny sy bikany ary ny lokony.

Ny eva dia mizara ho sokajy fototra dimy sy milahatra toy izao: fanasana, famotsiana, fanamainana, sy fipasohana any antokatrano, ary fanadiovana ataon'ny matihanina.

Fanamainana 

Ny eva miendrika efamira no famantarana ny fanamainana lamba. 

Ny sary boribory ao anatiny dia milaza ny fanamainana amin’nyvaringarina mihodina ao anaty milina. Ny tsipika mitsangana na mitsivalana kosa dia milaza ny fanamainana amin’ny fomba natoraly

Ny tsipika mitsangana dia milaza fa ahantona amin’ny tady ny fanahazana ilay lamba. Ny tsipika mitsivalana kosa dia milaza fa ampandriana ny fanahazana ilay lamba.

Ny tsipika misompirana amin’ny zorony ambony dia milaza fa amin’ny aloka ny fanahazana ilay lamba

Fanamainana amin’ny varingarina mihodina ao anaty milina

 •  
  Fanamainana amin’ny hodina antoniny araka ny fetran’ny milina amin’ny hafanana tsy mihoatra ny 80°C.
 • Fanamainana amin’ny hodina malefaka ary amin’ny hafanana tsy mihoatra ny 60°C.
 • Tsy azo amainina amin’ny varingarina mihodina

Misy karazana lamba tsy azo amainina amin’ny varingarina mihodina toy ny akanjoba vita amin’ny hasy izay mora mifintina, ny volonondry mora mitsiboloka, ny lasoà sy akrilika tsy mahazaka hafanana, ny lambam-baravarana mora miforiporitra sns.

Fanamainana amin’ny fomba natoraly (amin'ny hainandro)

 • Azo fiazina amin'ny milina ary ahahy amin’ny tady.                                                                
 • Tsy azo fiazina amin'ny milina ary ahahy amin’ny tady. Lamba tsy mahazaka hodina milina toy ny lasoà
 • Ampandriana. Lamba vita tenona matevina na vita amin'ny volonondry
 • Tsy fiazina ary ampandriana. Lamba vita tenona maroraka

Mety mahavasoka na mahamavoka lamba ny fanamainana amin'ny hainandro 

Fanamainana amin’ny fomba natoraly (amin'ny aloka)

 • Ahahy amin’ny tady anaty aloka (tsy azo atao mitanina andro)
 • Tsy fiazina ary ahahy amin’ny tady anaty aloka (tsy azo atao mitanina andro)
 • Ampandriana anaty aloka
 • Tsy fiazina ary ampandriana anaty aloka

Toro tsotsotra

  • Amaino avy hatrany fa aza avela hijanona ela ao anaty milina fanasana ny lamba vao avy nosasana fa miteraka fofona;
  • Fiazo tsara, raha azo atao, ny lamba alohan’ny hanamainana azy;
  • Aza atao feno loatra ny varingarina fanamainana;
  • Ampiaraho ny lamba izay mitovitovy fotoana fahamainana: ny lamba vita amin’ny hasy sy ny saintetika ohatra tsy miaraka maina; 
Print Friendly and PDF

Pejy teo aloha: Famotsiana <<  |  >>  Pejy manaraka: Fipasohana


Tafasiry

Manasa anao hitafasiry momba ny loha hevitra sy ireo andininy nozaraina teto.   

(*) Ny resaka mivoana, tsy maotina, na maniratsira dia azon'ny tompon'andraikitra eto amin'ny Fanoro esorina. Ilaina kosa anefa ny tsikera mitombina hanatsarana ny aty sy ny bikan'ny takelaka.