Sary eva fototra

  
  
  
  
  

Fanadiovana lamba

Ny eva fikojana ny lamba dia narafitra araka ny fenitra ISO 3758 nofaritan’ny Organisation Internationale de Normalisation ary niarahana niasa tamin’ny GINETEX (Groupement International pour l’Etiquetage d’Entretien des Textiles) eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.  Ny firenena lehibe dia samy mampihatra ny fenitra araka ny lalàna na an-tsitrapo ka maneho izany amin’ny soratra fotsiny na soratra miampy sary.

Ny eva dia torimarika ho an’ny mpanjifa sy ny mpanadio lamba amin’ny fomba fanadiovana sy fikojana ilay lamba araka ny haro sy karazana kofehy, loko, haingo, ary ny teknika nanenomana ilay lamba. Ny fanarahana sy fanajana ireo torimarika ireo no miantoka ny fahatezan’ny endriny sy bikany ary ny lokony.

Ny eva dia mizara ho sokajy fototra dimy sy milahatra toy izao: fanasana, famotsiana, fanamainana, sy fipasohana any antokatrano, ary fanadiovana ataon'ny matihanina.

Famotsiana 

Ny eva miendrika telozoro no famantarana raha azo atao ny mampiasa famotsiana amin’ny fanadiovana ny lamba.

Ny famotsiana dia fomba fanadiovana enti-manala tasy sy loto saotra esorina na entina manafotsy lamba fotsy. 

Ny famotsiana dia azo atao mialoha, na mandritra na aorian’ny fanasana ny lamba, amin’ny alalan’ny fampiasana famotsiana misy klôro (toy ny ranon’i Javel) na koa tsy misy klôro, na misy ôksizena. Mandaitra kokoa anefa ny mandona ny lamba amin’ny famotsiana mialoha ny fanasana azy, sady manamora koa ny fanalana ny fofon’ny klôro.

 •  
  Ny karazana famotsiana rehetra, misy klôro na ôksizena, dia azo ampiasaina raha ilaina. Raha manafotsy lamba ny asany dia manala loko koa izy araka izany. 
 • Famotsiana tsy misy klôro ihany no azo ampiasaina. Famotsiana misy ôksizena matetika no ampiasaina amin'ity tranga ity                                  
 • Tsy azo ampiasana famotsiana. Mila jerena tsara araka izany ny savony na vovoka na ranoka fanasana lamba sao dia misy famotsiana (ôksizena matetika). 

Toro tsotsotra

  • ny fampiasana ny ranon’i Javel dia tsara kokoa raha ranoina amin’ny rano mangatsiaka satria haingam-piasa loatra amin'ny rano mafana ka mety manimba lamba. 
  • tsy ny habetsahan’ny ranon’i Javel no mandaitra kokoa fa ny fotoana ilònan’ny lamba ao anatiny. Mila kobanina tsara sy ela araka izany ny lamba avy nalòna fa mety mbola hisy akony na dia efa maina aza.
  • ny famotsiana misy ôksizena dia azo lazaina fa ara-pahasalamana kokoa satria sady mamotsy lamba no mahafaty bakteria koa. 

Print Friendly and PDF

Pejy teo aloha: Fanasana  <<  |  >>  Pejy manaraka: Fanamainana


Tafasiry

Manasa anao hitafasiry momba ny loha hevitra sy ireo andininy nozaraina teto.   

(*) Ny resaka mivoana, tsy maotina, na maniratsira dia azon'ny tompon'andraikitra eto amin'ny Fanoro esorina. Ilaina kosa anefa ny tsikera mitombina hanatsarana ny aty sy ny bikan'ny takelaka.